Sainte Marie Skobtsova de Paris (+1945) – 31 mars ╰⊰¸¸.•¨* French

http://franceofmyheart.wordpress.com

FRANCE OF MY HEART

Sainte Marie Skobtsova de Paris (+1945)

31 mars

Mère Marie Skobtsov ou sainte Marie de Paris, née Élisabeth Iourievna Pilenko le 8 (21) décembre 1891 à Riga, dans le gouvernement de Livonie qui faisait alors partie de l’Empire de Russie et morte le 31 mars 1945 à Ravensbrück, est une poétesse, mémorialiste et membre de la résistance française, devenue religieuse orthodoxe. Elle a été canonisée comme martyre de la Foi par l’Église orthodoxe (Patriarcat de Constantinople) le 16 janvier 2004.

En Russie

Mère Marie était la fille d’un magistrat de l’Empire russe, Youri Dmitriévitch Pilenko, qui exerçait à Riga, sa mère était issue de la famille aristocratique des Dmitriev-Mamonov. La famille déménagea à Anapa, ville balnéaire des bords de la mer Noire, en juin 1895, à la retraite du père de famille. Celui-ci avait hérité dans le village de Djemet, à six verstes de la ville, d’un domaine viticole. Youri Pilenko fut nommé directeur du jardin botanique Nikitsky en Crimée, au Continue reading “Sainte Marie Skobtsova de Paris (+1945) – 31 mars ╰⊰¸¸.•¨* French”

Advertisements

Klaus Kenneth: Von Atheismus, Protestantismus usw. zur Orthodoxie – Video ╰⊰¸¸.•¨* German

http://edelweissofmyheart.wordpress.com

EDELWEISS OF MY HEART

Klaus Kenneth: Von Atheismus, Protestantismus usw. zur Orthodoxie

Jozef Van den Berg, actor, the Netherlands: From atheism to Orthodoxy (+Video)

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

joseph

Jozef Van den Berg, actor, the Netherlands:

From atheism to Orthodoxy

Jozef Van den Berg (Beers, 22 August 1949) is a Dutch puppeteer, playwright and actor, who nowadays lives as a hermit.

http://vimeo.com/39403424

http://vimeo.com/9668812

Biography of Joseph Van den Berg

Youth

From the age of seven, he lived most of his youth at Cuijk, where his father bought an old rectory and tended an accountancy bureau. His father was a primary school teacher, first at Beers and then Rijkevoort, and a member of the resistance during the War. The family he belonged to consisted of eleven children. On January 30th, 1962, at the age of twelve, his father died and Continue reading “Jozef Van den Berg, actor, the Netherlands: From atheism to Orthodoxy (+Video)”

Αδιόρατες μεταστροφές – π. Anthony Bloom, Παρίσι: “Να μην αφεθείς ποτέ στην απελπισία”

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Αδιόρατες μεταστροφές – π. Anthony Bloom, Παρίσι:

“Να μην αφεθείς ποτέ στην απελπισία”

Chủ nghĩa vô thần là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

https://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

10985891_669027169919208_368547619740934174_n

Chủ nghĩa vô thần là gì?

Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chủ nghĩa vô thần không phải là một sự phát triển mới. Thi Thiên 14: 1, được viết bởi vua Đa-vít khoảng 1.000 năm trước Công nguyên, đề cập đến chủ nghĩa vô thần: “Kẻ ngu dại nói trong lòng của mình, không có Đức Chúa Trời.” Số liệu thống kê gần đây cho thấy một số lượng ngày càng tăng của người tự xưng là người vô thần, lên đến 10 phần trăm dân số trên toàn thế giới. Vì vậy, tại sao ngày càng có nhiều người trở thành vô thần? Có phải chủ nghĩa vô thần thực sự hợp vai trò những người vô thần công bố nó như thế không?

Tại sao chủ nghĩa vô thần thậm chí còn tồn tại? Tại sao Đức Chúa Trời không mặc khải chính mình Ngài cho con người thật đơn giản, chứng minh rằng Ngài tồn tại? Chắc chắn, nếu Đức Chúa Trời chỉ xuất hiện, những suy nghĩ thôi, mọi người sẽ tin vào Ngài! Vấn đề ở đây là sự mong muốn của Đức Chúa Trời không phải chỉ thuyết phục mọi người rằng Ngài tồn tại. Đó là mong muốn của Đức Chúa Trời cho mọi người tin vào Ngài bởi đức tin (2 Phi-e-rơ 3: 9) và chấp nhận bằng đức tin ơn cứu rỗi của Ngài (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã chứng minh rõ ràng sự tồn tại của Ngài rất nhiều lần trong Cựu Ước (Sáng thế ký đoạn 6-9; Xuất 14: 21-22; 1 Các Vua 18: 19-31). Có phải mọi người đều tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu? Vâng. Có phải họ thay đổi từ đường lối tội lỗi sang việc vâng lời Chúa? Không, nếu một người không sẵn lòng chấp nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời bằng đức tin, tiếp theo người ấy chắc chắn không sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê Su Christ là Đấng cứu chuộc bởi đức tin (Ê-phê-sô 2: 8-9). Mong muốn của Đức Chúa Trời là để mọi người trở thành Cơ Đốc nhân, không chỉ là người hữu thần (những người tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu).

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được chấp nhận bởi đức tin. Hê-bơ-rơ 11: 6 tuyên bố, “Và không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì bất cứ ai đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài thường hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là người được phước khi chúng ta tin và tin cậy vào Đức Chúa Trời bằng đức tin: “Sau đó, Chúa Giê Su nói với người,” bởi vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin; phước thay là những người không thấy mà đã tin” (Giăng 20:29).

Sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được chấp nhận bởi đức tin, nhưng điều này không có nghĩa là niềm tin vào Đức Chúa Trời là bất hợp lý. Có nhiều lập luận hợp lý về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời được nhìn thấy rõ ràng trong vũ trụ (Thi Thiên 19: 1-4), trong tự nhiên (Rô-ma 1: 18-22), và trong tấm lòng của chúng ta (Truyền đạo 3:11). Với tất cả mà nói, sự tồn tại của Đức Chúa Trời không thể chứng minh; nó phải được chấp nhận bởi đức tin.

Đồng thời, để tin vào chủ nghĩa vô thần phải lấy nhiều đức tin. Để thực hiện lời nói tuyệt đối “Đức Chúa Trời không tồn tại” thì phải công bố một sự hiểu biết hoàn toàn những gì cần biết, về tất cả mọi thứ hiện có và ở khắp mọi nơi trong vũ trụ và phải được làm chứng nhìn thấy mọi thứ. Tất nhiên, không có người vô thần nào làm được những lời công bố này. Tuy nhiên, đó là những gì họ đang tuyên bố khi họ nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không thực hữu. Người vô thần không thể chứng minh rằng Đức Chúa Trời không có, ví dụ, sự sống ở trung tâm của mặt trời, hoặc dưới những đám mây của sao Mộc, hoặc trong một số Tinh vân xa. Vì những nơi này vượt quá khả năng quan sát của chúng ta, nó không thể được chứng minh rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Để thành một người vô thần phải lấy nhiều đức tin như nó làm cho một người hữu thần.

Chủ nghĩa vô thần không có chứng minh, và sự tồn tại của Đức Chúa phải được chấp nhận bởi đức tin. Hiển nhiên, các Cơ Đốc nhân tin tưởng mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, và thừa nhận rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời là một vấn đề của đức tin. Đồng thời, chúng tôi bác bỏ ý tưởng cho rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời là không hợp lý. Chúng tôi tin rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận sâu sắc, và cần thiết chứng minh có tính triết học và khoa học. ” Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.”(Thi Thiên 19: 1-4).

CQA – Christian Questions & Answers

Από τον αθεϊσμό στο Χριστό – “Πιστός ο Λόγος” (Α´ Τιμ. 4, 9) ╰⊰¸¸.•¨* Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

https://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

Από τον αθεϊσμό στο Χριστό – “Πιστός ο Λόγος” (Α´ Τιμ. 4, 9)

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ένας άθεος συναντάει τον ίδιο το Θεό μέσα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία ╰⊰¸¸.•¨* π. Anthony Bloom του Sourozh, Επίσκοπος Μ. Βρεταννίας & Ιρλανδίας (+2003)

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

Ένας άθεος συναντάει τον ίδιο το Θεό

μέσα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία

╰⊰¸¸.•¨* 

π. Anthony Bloom του Sourozh,

Επίσκοπος Μ. Βρεταννίας & Ιρλανδίας (+2003)

Ο π. Anthony Bloom του Sourozh ο οποίος κοιμήθηκε το 2003 και ήταν Επίσκοπος Μ. Βρεταννίας και Ιρλανδίας μας αναφέρει:

«Θυμᾶμαι ὅτι μᾶς εἶχε ἐπισκεφθῆ κάποτε ἐδῶ ἕνας σαραντάρης, στρατευμένος ἄθεος. Ἦλθε σ᾽ αὐτή τήν ἐκκλησία ἐπειδή, ὅπως εἶπε, εἶχε φέρει ἕνα δέμα γιά κάποιον ἐνορίτη μας. Πῆγε καί κάθισε πίσω-πίσω, ἀλλά ἔνιωθε ὅτι μία παρουσία γέμιζε τό χῶρο. Ξαναήλθε σέ ὥρα πού δέν εἴχαμε Λειτουργία, και ἀνακάλυψε ὅτι ἡ παρουσία ἦταν ἀκόμη ἐκεῖ —ἀληθινή, ἀντικειμενική, δέν τή δημιουργοῦσε ἡ ψαλμωδία, τά κεριά, οἱ εἰκόνες, ἡ προσευχή τῶν ἀνθρώπων: ἦταν ἡ παρουσία τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ἔτσι τόν ἄγγιξε…».

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGET